Zenó d’Elea

Explicació de dues de les paradoxes de Zenó d’Elea, filòsof grec.

La pissarra: https://www.lapissarra.cat

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.