VullEscriure – Crida 163 – «Los enuigs» Jordi de Sant Jordi

«Los enuigs» de Jordi de Sant Jordi. Poeta cortesà i militar. Nascut al Regne de València, fill d’un esclau morisc alliberat. Morí en plena joventut, segurament a Itàlia. Considerat un dels lírics més destacats de la literatura catalana anterior a Ausiàs March, amb qui coincidí en diverses expedicions militars, malgrat la diferència d’estatus en els seus orígens. Tingué el càrrec de cambrer reial i fruí de la protecció d’Alfons el Magnànim, que l’armà cavaller pels serveis prestats. La dama més lloada a la seva poesia és Margarida de Prades, vídua del rei Martí l’Humà. Se n’han conservat només 18 poemes.

«(…) De tots els enutjos que aquí he dit,
no n’hi ha cap de pitjor ni més terrible
que la pobresa, que provoca angoixa
a grans i a petits,
que quan colpeja amb la seva espasa
la Fortuna, així com a ella li plau,
eleva al capdamunt
a aquell qui res no val,
i aquell qui és esmerçat i refinat
l’abat i l’enderroca.»

Vols respondre a la Crida d’aquesta setmana?
Mira el vídeo i visita la web: http://www.vullescriure.cat/escriu_crida_163.html
Ens llegim a VullEscriure.cat!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.