VullEscriure – Crida 147 – Escriure amb la vista (instruccions)

La vista és el sentit en el que més confiem, però també pot ser el més traïdor. És de debò blau, el cel? Són blancs, els núvols? I el mar, de quin color és? Pot ser que una carretera que estaves seguint en un mapa desaparegui de sobte, en el no-res, i no reaparegui fins al cap de vint quilòmetres, com si aquí no hagués passat res? I més important encara… ¿Quina és la ment malèvola que redacta instruccions «aparentment» comprensibles i plenes de raó però que, en el moment que intentes seguir-les, esdevenen embarbussaments kafkians sense cap mena de sentit?

Vols respondre a la Crida d’aquesta setmana? Mira el vídeo i visita la web: http://www.vullescriure.cat/escriu_crida_147.html Ens llegim a VullEscriure.cat!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.