VII Jornada sobre Llengua i Societat en els Territoris de Parla Catalana

12 de juliol de 2019. Ateneu Barcelonès
Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura
http://llengua.gencat.cat/eulp2018
http://llengua.gencat.cat/jornadallenguaisocietat

Amb el títol ‘Els usos lingüístics de la població, avui’, aquesta Jornada té com a eix central els resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018.

Programa:
Obertura a càrrec de l’Hble. consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga
Resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics a la població de Catalunya 2018
• Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística
• Cristina Rovira, sub-directora general de Producció i Coordinació de l’Institut d’Estadística de
Catalunya
• Joan Solé, tècnic d’estudis de la Direcció General de Política Lingüística
• Anna Torrijos, tècnica d’estudis de la Direcció General de Política Lingüística
Demostració pràctica de consulta de dades de l’Enquesta
• Carme Luna, tècnica de l’Idescat
Ofercat. El català al comerç i l’empresa. Balanç i perspectives
• Anton Ferret, cap del Servei d’Informació, Difusió i Estudis de la Direcció General de Política
Lingüística
• Carles de Rosselló, cap del Servei de Foment de l’Ús del Consorci per a la Normalització
Lingüística
Cloenda a càrrec de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa

Related Posts