Video 5: Pas pel 10 amb Oueres del 10 i Collaret de 20 (restes)