V09 Pronoms febles 7

El pronom HI. Resolució i comentari dels exemples del V08.
http://www.joanpla.cat

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.