Unir l’èxit educatiu i el compromís social, un repte actual – Roser Batlle

La Roser Batlle @roserbatlle, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (<a href="http://www.edupost2015.cat/" target=”_blank” rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), planteja que el principal repte de l’educació avui és unir l’èxit educatiu amb el compromís social, recuperant el sentit social de l’educació. Si no ho fem, correm el risc de fomentar una societat més fragmentada i més injusta.

Cal intensificar les oportunitats de la pràctica de l’aprenentatge-servei, que consisteix en aprendre fent un servei a la comunitat. Això ens permetrà vincular el compromís social amb l’excel·lència educativa.

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO.

Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats.

Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015

Related Posts