Un dia amb el gestor COVID

El seu dia comença equipant-se i obrint les bases de dades que necessita per fer les entrevistes. Com ens explica, els gestors COVID fan entrevistes a dos tipus de persones. D’una banda, a aquelles que van al CAP perquè tenen símptomes (les visita un professional sanitari i se’ls fa la PCR). En aquests casos, la feina dels gestors COVID és, prèviament a tenir el resultat de la prova, fer un llistat de totes aquelles persones amb qui el pacient ha tingut contacte i que, per tant, en cas que fos positiva, passarien a ser sospitosos.

Related Posts