U6 Problema 28 Paràmetres d’una Ona

28. Una ona es propaga en el sentit negatiu de les x amb longitud d’ona de 20 cm. El focus emissor vibra amb una freqüència de 25 Hz, una amplitud de 3 cm i inicialment es troba en un estat d’elongació màxima. Determineu:
a) La velocitat de propagació de l’ona.
b) L’equació d’ona.
c) L’instant en què un punt que es troba a 2,5 cm de l’origen assoleix, per
primera vegada, una velocitat nul.la.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.