U5 Problema 3 1 W Fresultant

3.1.- Un cos de 2,5 kg reposa sobre una taula, sobre aquest apliquem una força de 20 N , la taula té un coeficient de fregament dinàmic de 0.1.
a) Calculeu el treball fet per cada una de les forces si movem el cos 1 m.
b) Quin és el treball total.
c) Calcula la força resultant.
d) Quin és el treball fet per la força resultant.
e) El treball fet per la força resultant és igual al treball fet per cadascuna de les forces?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.