U5 Problema 1 4 (Definició Treball)

1.4.- Determina, en cada cas, la magnitud que falta a partir de l’expressió del treball i fes el dibuix
dels vectors força i desplaçament a un cos de 10 kg:
a) |F|=200N, |Δr|=20m, a=20o, W=?
b) |F|=1026N, |Δr |=20m, a=?, W=0J.
c) |F|=200N, |Δr |=?, a=32o, W=140J.
d) |F|=?, |Δr|=20m, a=122o, W=30J.
e) |F|=200N, |Δr |=20m, a=180o, W=?.
f) |F|=200N, |Δr |=20m, a=270o, W=?.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.