Trobar “a” i “b” per a que f(x) sigui derivable

Conegudes les condicions per a que una funció sigui derivable, trobar els valors d’ “a” i “b” que facin que la funció proposada sigui derivable i, obviament, també contínua.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.