Tribuna d’Arqueologia 2019-2020: C López Peláez 1, Tarragona

Conferència en directe de la Tribuna d’Arqueologia 2019-2020 “Excavació arqueològica al carrer López Peláez, 1 de Tarragona (Tarragonès). Noves dades sobre la ocupació suburbana de la ciutat de Tàrraco entre l’Altimperi i la Tardana Antiguitat”, a càrrec de Judit Ciurana, directora de l’excavació, i que serà moderada per Pilar Bravo, arqueòloga municipal de Tarragona, parlarà dels resultats de l’excavació arqueològica realitzada en un solar del carrer López Peláez, 1 de Tarragona. A l’indret van aparèixer les restes d’un gran edifici de caràcter industrial d’època altimperial (segles I-II dC), situat molt a prop d’una de les principals entrades a la ciutat romana de Tàrraco. A la intervenció s’hi han trobat també altres restes: diversos sepulcres en inhumació i una galeria de captació d’aigües subterrànies, que evidencien la seva ocupació posterior, en època tardoantiga (segles III-V dC). Entre els materials arqueològics recuperats cal destacar la troballa excepcional de dos fulcra en bronze que representen dos caps de mula que devien format part d’un llit de banquet romà.

Related Posts