Tres fases a la Fundació. Fathia Benhammou

Col·lecció de vídeos que expliquen la història de la Fundació Jaume Bofill a través dels seus protagonistes.

Related Posts