TIPUS D’ORACIONS – Classe de català

Estimats alumnes,
En aquest vídeo farem un repàs del diferents tipus d’oracions que hi ha des del punt de vista de la semàntica. Així, doncs, veurem l’oració enunciativa, la interrogativa, l’exclamativa, l’exhortativa, l’optativa i la dubitativa.

Related Posts