The longing👤 #0️⃣ Explicació

Bon dia, blauets!💙

Comença un experiment d’estiu. Donau-me idees per divagar de temes relacionats amb la llengua catalana o la feina de professor!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.