The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom Gameplay #8 EXPLORACIÓ del subsol

Quan el vídeo indiqui “EXPLORACIÓ”, significa que no seguim la història principal, sinó que ens dediquem a donar voltes i explorar l’entorn

Related Posts