Testimoni de Carles Duarte, comissari de l’any Badia i Margarit

#TestimonisBadiaiMargarit
Sèrie de vídeos sobre el filòleg i lingüista a càrrec de coneixedors de la figura i l’obra de Badia i Margarit. Iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística en el marc de la commemoració de l’Any Badia i Margarit.

https://llengua.gencat.cat/ABiM-videos

Related Posts