Temps de descàrrega o duració teòrica d’una pila o bateria

Se explica el càlcul de la duració teòrica d’una pila o bateria.

Related Posts