Taula rodona

Taula rodona. Moderadora: Núria Rosell, infermera de l’EAP La Sagrera i coordinadora de la Comissió Tècnica de Salut Mental a l’Atenció Primària.
Jornada de Benchmarking sobre Salut Mental a l’Atenció Primària
Barcelona, 8 de novembre de 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published.