Tangències – 2a PROPIETAT – Propietat fonamental entre circumferències

En aquest vídeo s’explica la segona propietat fonamental que relaciona dues circumferències tangents, és una de les propietats essencials per a resoldre tangències entre circumferències.
PROPIETAT II:
Si tenim dues circumferències tangents per un punt T, els centres de les circumferències sempre estaran alineats amb aquest punt de tangència.

A partir d’aquí s’expliquen utilitats:
1.- C+T+r : Si tenim una circumferència i un punt de tangència, tracem una recta unint el punt T amb el centre de la circumferència i aquesta serà una recta dels centres possibles de les circumferències tangents. Dependrà del radi i de la posició perquè siguin tangents interiors o exteriors.
2.- CC+T : Dues circumferències sempre són homotètiques entre elles, ja que són sempre semblants.
S’explica com trobar els dos punts que són centres d’homotècia directa i inversa.
Utilitzem un d’aquests punts per trobar tangents comunes a les dues circumferències i com trobar el punt de tangència.

En el vídeo següent s’explica com trobar les rectes de centre.

ÍNDEX DE CONTINGUTS
00:00 Què farem?
00:22 Propietat fonamental II
00:41 Veurem l’aplicació en alguns exercicis
00:53 EXERCICI 1: Circumferència tangent per un punt T
01:07 Traçar recta de centres entre O1 i el punt T
01:21 Situem el centre de la circumferència i la tracem
02:05 Com marquem els punts de tangència?
02:20 Circumferència tangent interior pel punt T2
02:48 Circumferència tangent interior de radi superior
03:41 Posem nom a l’exercici
04:11 EXERCICI 2: Com podem trobar el punt de tangència?
04:46 Hem trobat el punt de tangència per semblança
05:08 T és un centre d’homotècia inversa, OHi
06:04 El nou punt és el centre d’homotècia directa, OHD
06:30 OHD, és el punt per on passen les dos rectes tangents a les dues circumferències
07:55 Com trobem els punts de tangència amb c2?
08:12 Fem paral·leles als segments O1T2 per O2
09:29 Resum i definició dels pròxims vídeos

Espero que aquests vídeos que us comparteixo us facin servei, si creus que hi ha alguna errada o vols suggerir alguna millora, t’agrairia que em deixis un comentari.

Ens veiem pel canal.

Josep Iglesias

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.