Suport Educatiu explicat en 1 minut

L’èxit educatiu és un factor protector de l’exclusió social en infància i adolescència desafavorida. Els tres programes de Suport Educatiu (LECXIT, MATH TUTORING i PENTABILITIES) són intervencions de màxim impacte, avalades per l’evidència, que reforcen la tasca dels i les docents. T’expliquem què és suport Educatiu en 1 minut!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.