Super Volleyball

Super Volleyball és un dels videojocs que trenquen el mercat amb una nevetat. Mentre tothom feia videojocs de kàrate o futbol, Vídeo Systemm va crear un joc de Volley.

UnMon2d.cat
https://unmon2d.cat/super-volley-ball

VaDeBits
https://vadebits.cat

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.