Suma dels “n” termes d’una Progressió Aritmètica

Suma dels “n” termes d’una Progressió Aritmètica, coneixent-ne el seu terme general.

Deducció de la fórmula de càlcul i aplicació pràctica.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.