Sofistes.wmv

Una escena de Werther, una pel·lícula de Pilar Miró (1989), basada en la novel·la de Goethe.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.