Sistema de Equacions Lineals per GAUSS (SI)

Resolució d’un Sistema d’Equacions Lineals, incompatible (SI), pel mètode de Gauss. Interpretació geomètrica.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.