Sick of Myself. Cinema en català

Signe i Thomas mantenen una relació de parella malsana i competitiva, que pren un gir pervers quan Thomas obté certa notorietat com a artista contemporani.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.