Ser Empresari | Ser Emprenedor | Superacio | Camí de l’exit| Coaching| Catalunya | Advocat Barcelona

Ser Empresari | Ser Emprenedor | Superar les dificultats i aprendre dels errors | Coaching o acompanyament | Xerrades d’empresa
Als advocats ens formen amb mancances, estudiem lleis, reglaments i jurisprudència, com si fossin productes freds, però no ens ensenyen res sobre acompanyament dels clients en un moment de dificultats siguin económiques o personals. Cada cop que algú s’ha d’enfrontar a un judici o a un procés familiar que pot comportar un canvi radical de la seva vida, que potser ja esta passant quan va a l’advocat, necessita assessorament, però també necessita que l’escoltin sobre el seu punt de vista.
En el àmbit econòmic, és l’empresari i comerciant el més exposat a patir aquests altibaixos. El treballador pot anar l’atur, però cobrarà prestacions, segurament una indemnització al perdre la feina i si l’empresari no el pot pagar, el Fons de garantia salarial cobrirà uns mínims. Tot això manca al empresari. Es per això que dedico als empresaris i comerciants aquesta sèrie en la que parlarem de les vessants oblidades de l’empresari i de les experiències que viu.
En aquest vídeo, amb la Bea Casanovas, iniciem aquest camí d’acompanyament personal, dirigit especialment a empresaris i comerciants, però també a treballadors, perque entendre i empatitzar el que passa al demès és el que al cap i a la fi aconsegueix que un equip de persones camini en la direcció de l’èxit.
Gracies per escoltarnos i compartir uns moments amb nosaltres. Salutacions.

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#empresari #emprenedor #emprendre #advocat #advocatbarcelona #advocats #advocatsbarcelona

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.