Ser Empresari | Ser Emprenedor | Ser Lider | Lideratge | Lideratge Empresa | Advocats d’empresa

Ser Empresari | Ser Emprenedor | Ser Lider | Lideratge | Lideratge Empresa | Advocats d’empresa
Per dur a terme un projecte empresarial, no n’hi ha prou amb tenir una idea, desenvolupar-la, invertir temps i diners. És clau liderar el projecte, trobar la persona que sigui capaç de formar un equip de treball i motivar-lo per aconseguir els objectius marcats en el projecte. Dirigir és liderar, i un líder no pot conformar-se amb manar.

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#lideratge #empresari #emprenedor #emprendre #advocat #advocatbarcelona #advocats #advocatsbarcelona

Leave a Reply

Your email address will not be published.