Ser Empresari | Ser Emprenedor | Motivació | Recursos Humans | Motivar per millorar | Advocats

Ser Empresari | Ser Emprenedor | Motivació | Recursos Humans | Motivar per millorar | Advocats Barcelona
Aquesta comprovat que una empresa on es treballa a gust i on els treballadors se senten motivats i compromesos obté millors resultats i millor rendiment. No es tracta d’un incentiu en diners, sinó de la generació de vincles de benestar.
Ser empresari, ser emprenedor és també saber entendre als empleats, conèixer les seves necessitats i mancances personals per a través d’accions de motivació millorar el resultat col·lectiu.
Gracies per el teu temps.

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#empresari #emprenedor #emprendre #advocat #advocatbarcelona #advocats #advocatsbarcelona

Leave a Reply

Your email address will not be published.