Segona part Diferències JQCV i EOI valencià C1 i C2.

Segona part de Diferències entre els exàmens de la Junta Qualificadora i les Escoles Oficials d’idiomes en els exàmens de Valencià de C1 i C2.
http://www.jqcv.gva.es/nivell-c1
http://www.eoi.gva.es/ca/proves-de-certificacio
http://www.jqcv.gva.es/nivell-c2

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.