Segona part de Capacitacio per a opositors (vídeo no oficial) (Adequació, coherència, cohesió…)

Vídeo no oficial sobre l’examen de Capacitació per a opositors de 2019, amb les parts, criteris d’avaluació, etc. Primera part.
Convocatòria: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4841.pdf
Continguts: http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=14644

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.