Salt and Sanctuary Gameplay #30 Crypt of Dead Gods + Boss The Forgotten King

En aquest capítol explorem la “Cripta de los Dioses Muertos”, fins arribar a derrotar el seu triple enemic final, “El Rey Olvidado”.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.