Salt and Sanctuary Gameplay #29 The Unskinned (El Despellejado)

En quest capítol explorarem la “Alquimería de Sal” fins arribara derrotar el seu enemic final, “El Despellejado”.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.