Roald Dahl politicament correcte

Denucio una editorial britànica que reescriu els contes de Roald Dahl políticament correctes, eliminant adjectius i modificant expressions.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.