Reticles metàl·lics

Explicarem com estan col•locats els nuclis dels àtoms metàl•lics quan es forma un enllaç metàl•lic.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.