Responsabilitat dels socis | Deutes socials | Societat Limitada | Soci únic | Empresari individual

Responsabilitat dels socis | Deutes socials | Societat Limitada | Soci únic | Empresari individual | Advocat Mercantil
La responsabilitat dels socis per deutes socials d’una societat limitada, anònima o unipersonal (societat propietat d’un soci únic), es dóna en més casos dels que es pensa. Una de les raons per les quals es constitueix una societat, és per separar el patrimoni dels socis, del de la societat. Són dues persones jurídiques diferents, i així el que a la societat li passa conseqüència dels riscos de l’activitat d’empresa, no repercuteix als socis. Però hi ha excepcions en què un soci, d’una societat, sigui quina sigui la societat sí que pot arribar a ser responsable dels deutes socials. Es tracta de les societats irregulars, de les aportacions de capital no dinerari, de les valoracions en reduccions de capital i de les societats unipersonals de soci únic.
Us expliquem els cinc casos en què un soci pot arribar a respondre limitada o il·limitadament dels deutes de l’empresa de la qual és soci o accionista.
Si ets empresari autònom i et proposes la creació d’una societat limitada en què siguis el soci únic (una societat unipersonal) és important que tinguis en compte aquests consells perquè un dels objectius, que serà la separació de el patrimoni personal del de la empresa, sigui real i efectiu. Si hi ha error o descuit en el compliment d’aquestes formalitats i requisits, a l’empresari autònom o a l’empresari individual, de res de haurà servit treballar sota el “paraigua” d’una societat limitada o societat de responsabilitat limitada, ja que no s’aconseguirà temperar ni minorar la responsabilitat que com a soci únic de l’empresa pot tenir sobre els deutes socials.
Per no caure en el parany cal estar atent a complir sempre amb les obligacions societàries dels socis i administradors, i en cas de dubte és aconsellable deixar-se assessorar per un advocat mercantil o un advocat d’empresa. Un Salutació a tots, i gràcies per compartir

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#empresari #emprenedor #emprendre #advocat #advocatbarcelona #advocats #advocatsbarcelona

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.