Reacció termita Pineda

Reacció termita a l’Institut Joan Corominas de Pineda de Mar. La reacció termita és una reacció altament exotèrmica, i el ferro que s’obté és en estat líquid. Es diu termita per la similitud fonètica amb el nom en anglès thermite, que fa referència a una reacció d’aluminotèrmia.
Per saber-ne més: https://ca.wikipedia.org/wiki/Termita
https://www.youtube.com/watch?v=ra-q_MRtYOY

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.