reacc.quim.28) Quants litres oxigen-Reactiu 95percent-gasos

Dossier reaccions quimiques. Problema 28.
28) Quants litres d’oxigen, mesurats a 25 °C i 740 mm de Hg, s’obtindran en la descomposició de 40 g de clorat de potassi en clorur de potassi i oxigen si el clorat de potassi de que disposem és de un 95% de puresa? Quina massa de clorur de potassi s’obtindrá?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.