RE1.2.1 – L’expansió de Taylor i la funció exponencial

En aquest vídeo complementem l’explicació de l’expansió de Taylor des d’una vessant més visual, i aplicada a la funció exponencial.

0:00 Introducció
0:38 Recordatori expansió
1:14 L’expansió de Taylor aplicada a l’exponencial
2:24 Comparació expansió vs exponencial a a=0
3:41 Comparació expansió vs exponencial a a=2
5:17 Resum i conclusió

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.