Raons trigonometriques angle agut

Hi explic el sinus, el cosinus i la tangent d’un angle agut

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.