RAMPES en VISTES 2D de figures en perspectiva ISOMÈTRICA

#DibuixTècnic #ExpressióGràfica S’hi tracten les rampes respecte dels plans de referència (ull de qui observa) de 3 cares de cada peça: la cara de l’alçat, la de la planta i la del perfil esquerre.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.