Quota d’Autònoms 2020| Pujada del salari mínim i cotització a la seguretat social| Advocat Barcelona

Quota d’Autònoms 2020 | Pujada del salari mínim i cotització a la seguretat social | Advocat
Al 2020, ja des del mes de gener, els autònoms paguen més a la seguretat social i per rebre les mateixes prestacions. Als treballadors per compte d’altri no els ha passat. La quota d’autònoms 2020 ha pujat per a tots els emprenedors i empresaris autònoms, fins i tot els societaris un 0,3%. No sembla molt, són només 2,85 Euros a el mes, però ja són gairebé 36 euros mensuals més que el 2010. Però també puja el salari mínim a 950 euros. La pujada de l’salari mínim farà que també pugi la base de cotització a la seguretat social dels autònoms, ja que no és lògic que la base de cotització a la seguretat social mínima sigui de 944,40 euros i el salari mínim per al 2020 sigui de 950 Euros. Amb gairebé tota seguretat, a aquesta pujada de l’salari mínim s’unirà la pujada de les bases de cotització d’autònoms, que és com, desde 2010, han anat pujant les quotes de forma gradual. Així que petits empresaris, emprenedors i autònoms, en 2020 treballar us costarà més que mai.

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#empresari #emprenedor #emprendre #advocat #advocatbarcelona #advocats #advocatsbarcelona

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.