Quins pares entren a l’escola i quins es queden a la porta?

Síntesi de l’#aulabofill Quins pares entren a l’escola i quins es queden a la porta? Diferents tipus de famílies, diferents tipus de participació. HI intervenen: Marta Comas, directora del projecte “Famílies amb Veu”, Maria Jesús Comellas, doctora en psicologia, experta en orientació familiar i educativa. Professora del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora de nombrosos llibres sobre família i escola, Montserrat Ruiz, directora i mestra de l’escola Tanit de Santa Coloma de Gramenet (Comunitat d’aprenentatge) i Noelia Fontana, mare de l’AMPA de l’escola Salvador Espriu de Sant Feliu de Llobregat. Per a més in formació: http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1076. http://www.fbofill.cat/

Si els centres tenen la clau d’entrada de les escoles, quins dispositius s’estan mobilitzant per fomentar una participació activa i coresponsable? S’està oferint la clau de la porta d’entrada a les famílies o tot queda en bones intencions? Si hi ha una gran diversitat de famílies, per què unes tenen més facilitat per a involucrar-se a l’organització escolar i d’altres no s’hi sentin convidades? Hi ha condicionants interns de la participació, relacionats amb l’estructura familiar, el nivell d’estudis, la classe social o l’origen dels pares? Qui mana a l’escola? Què entenem per participar?

Es presenten els resultats de l’’informe “Com participen mares i pares a l’escola? Diversitat familiar i d’implicació en educació”, el tercer del projecte “Famílies amb veu”, en el que es van enquestar 1.500 famílies per conèixer qui, quant i com participa a l’escola .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.