Quins mètodes anticonceptius femenins són els més adequats?

Judit Pelegrí, llevadora de l’ASSIR del CAP Numància, explica com es promou que les usuàries que han pres la pastilla postcoital o han fet una interrupció voluntària de l’embaràs apliquin les mesures pertinents per evitar més risc de gestacions no desitjades.
http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/CC_ASSIR_anticonceptius

Related Posts