Quina escola somniem? – Escola Nova 21

Imaginar-nos l’escola del futur ens ajuda a determinar el camí cap a la #TransformacióEducativa, és per això que centres educatius catalans han fet aquest exercici durant el darrer curs per poder construir la Visió de Centre.

Més informació a www.escolanova21.cat i a http://transformacioeducativa.cat/visiodecentre

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.