Quin nivell se’m demana per aprovar? Descriptors del Marc Europeu Comú de Referència C1 i C2

Comentari dels descriptors del document oficial europeu MECR en què s’especifica de què ha de ser capaç l’usuari d’una llengua per a obtindre’n el títol de C1 i també el de C2.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.