Què vol dir ser proporcional

Una explicació simple i pràctica per entendre què vol dir que dues magnituds són proporcionals.
Una explicación simple y práctica para entender que quiere decir que dos magnitudes son proporcionales.
A simple and practical explanation to understand what it means that two magnitudes are proportional.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.