Què passa amb la Probabilitat?

Algunes reflexions sobre el que passa amb la Probabilitat,…. per què ens costa? per què l’estudiem? de què ens serveix saber la probabilitat de treure una bola de color negre, per exemple?,…. és com una mena d’introducció al bloc d’exercicis de Probabilitat,

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.