Què és Suport Educatiu?

Suport Educatiu. Acompanyament per accelerar oportunitats és un dels grans reptes del curs 2022-23. Un projecte de millora de tres competències clau per a l’èxit educatiu de l’alumnat (comprensió lectora, competència matemàtica i habilitats socioemocionals) en el marc d’una avaluació d’impacte i d’una línia de recerca que en validarà l’eficàcia.

Hi participen més de 230 centres educatius i més de 10.000 alumnes de Catalunya, Andalusia, Ceuta i Melilla.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.